Zástupci turistických informačních center z Vysočiny se setkali v Jihlavě

Setkani TIC3Setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina uspořádala příspěvková organizace Vysočina Tourism v pondělí 22. května na krajském úřadě v Jihlavě. Jednání se zúčastnilo více než padesát odborníků na cestovní ruch, náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina Ladislav Seidl a také zástupci krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury, kteří přiblížili novinky nadcházející sezony a upozornili na významné připravované akce.


Všechny přítomné hned na začátku uvítala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová. „Vaše práce je velmi náročná, ale o to víc si vážím Vaší aktivity a společných projektů. Setkání je možností vyměnit si názory, zkušenosti, vzájemně se podpořit a najít témata, která mohou být inspirující pro nás všechny," uvedla Jana Fischerová, která zmínila i jednání o nové partnerské oblasti Kraje Vysočina.

Zuzana Vondráková z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina seznámila s aktualitami týkající se Zásad na podporu TIC v Kraji Vysočina a s informacemi o aktivitách a plánech vystoupil ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák i ředitelé a zástupci dalších příspěvkových organizací na úseku kultury, jako jsou muzea, galerie nebo Krajská knihovna Vysočiny.
Nechyběly ani příklady dobré praxe a ke slovu se dostali také představitelé oblastních organizací destinačního managementu působících na Vysočině - Jitka Mattyašovská za Rozvoj Třebíčska (destinační oblast Třebíčsko - Moravská Vysočina) a Vladimír Vecheta za Korunu Vysočiny, která se zaštiťuje regiony Bystřicko, Novoměstsko, Bítešsko, Velkomeziříčsko a Žďársko a zasahuje také na Tišnovsko a Nedvědicko.

Na závěr setkání proběhla diskuze, zástupci turistických informačních center pozvali své kolegy na významné kulturní, společenské i sportovní akce a již tradičně si navzájem vyměnili tištěné materiály, kterými doplní nabídku ve svých působištích.

Seminář se uskutečnil za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg Rakousko - Česká republika.

Ke stažení:

pdfPrezentace - T. Čihák

pdfPrezentace - Z. Vondráková

VT velka EU