Seminář: Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu – Cíle a jejich vyhodnocení v rámci systému řízení

0bfd4cbf-9d5c-4fdb-9287-23dd05a7ca1eSeminář určený pro pracovníky informačních center proběhl 13. září. Pokračování cyklu Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu se zaměřovalo na cíle a jejich vyhodnocení v rámci systému řízení.

Program semináře:

  • Způsoby vyhodnocení sezóny
  • Porovnání a ověření dat v destinaci
  • Omezení zkreslování údajů pro lepší řízení cestovního ruchu
  • Praktické způsoby zlepšení výkonnosti destinace

Semináře se účastnili pracovníci informačních center i zástupci DMO. V průběhu semináře se všichni aktivně zapojili.

Školení se konalo za spolupráce s A.T.I.C. ČR.