Seminář: Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu – Systém řízení pro úspěšnou sezónu

školení v červnu A.T.I.C.Vzdělávací seminář se uskutečnil v úterý 21. června 2022 od 9:00 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Seminář byl určený pro pracovníky Informačních center na téma: Infocentrum jako nedílná součást destinačního managementu – Systém řízení pro úspěšnou sezónu. Lektorem školení byl Jaromír Polášek. 

Hlavní body programu:

  • systém řízení cestovního ruchu v ČR a porovnání s okolními státy
  • pozice informačních center v destinačním managementu
  • formy zapojení TIC do organizací destinačního managementu
  • praktické přínosy systému řízení
  • měření jako součást rozhodování
  • ekonomika destinačního managementu

Celého školení se účastnilo přibližně dvacet zástupců, kteří se i během prezentace zapojovali do diskuze. Další seminář A.T.I.C.u je naplánováno na 13. září 2022.