Workshop: Produkty cestovního ruchu

Workshop: Produkty cestovního ruchuDne 6.května se uskutečnilo na půdě Krajského úřadu školení na téma Produkty cestovního ruchu na Vysočině. Školitel Mgr. Ondřej Špaček dal ve své prezentaci důraz na důležitost cestovního ruchu jako odvětví, na které je se třeba zaměřit a rozvíjet ho na všech úrovních.

Vyzdvihl principy destinačního managmentu a přínosy vyplívající z destinační spolupráce. Cílem workshopu bylo seznámení se s tvorbou úspěšných a stabilních produktů cestovního ruchu, jejich další rozvoj, ale také přehled stávajících produktů na Vysočině.

Nechyběly ani praktické ukázky úspěšných fungujících produktů jak v ČR, tak v zahraničí a seznámení se s hlavními pilíři turismu podle Czech Tourism nebo produktovým portfoliem ČR.
Účastníci byli také seznámeni se zajímavým členěním koncových zákazníků produktu, s tzv. archetypální segmentací. Na závěr si mohli v malých pracovních skupinách zkusit navrhnout nový produkt cestovního ruchu.
Toto školení bylo velmi zajímavým zdrojem praktických informací pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, na kterékoli úrovni.