Setkání destinačních společností a podnikatelů v Jihlavě - 26. 10. 2022

IMG 20221026_161706Ve středu 26. 10. proběhlo setkání destinačních společností a podnikatelů. Partneři se setkali u kulatého stolu v prostorách Vysočina Tourism. Probíral se jak aktuální stav území, tak i plány do konce roku 2022 a komunikační témata na rok 2023.

 

 

Program

  • Uvítání a vzájemné představení partnerů, jejich očekávání od kulatého stolu
  • Představení cílů kulatého stolu
  • Aktuální stav v území
  • Shrnutí plánů do konce roku 2022
  • Klíčová komunikační témata VT na rok 2023 a jejich naplnění z území
  • Zahraniční trhy – příklady dobré praxe
  • Informace z Konference Asociace hotelů a restaurací – p. Horká
  • Diskuse