Exkurze na Pelhřimovsku

Exkurze Vysocina_Tourism_Pelhrimovsko VT logolink

 

Exkurze po venkovských památkách na Pelhřimovsku se uskutečnila 10. 11. 2022. Mezi jejími účastníky byli kolegyně z krajského úřadu, pracovníci TIC a oblastní destinační managerky.

Program exkurze

8:30 setkání účastníků v Jihlavě, odjezd na zříceninu hradu Orlík

9:30 – 10:30 prohlídka zříceniny hradu Orlík s unikátní hliněnou pecí a představením, jak se zde vařilo a žilo

Hrad Orlík byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž a vstupní brána, které chránily hrad z nejsnáze přístupné severní strany a zbytky obytného paláce. Díky nově postavené rozhledně z roku 2014 lze vystoupat na hradní věž.

10:45 – 11:15 prohlídka skanzenu Zichpil v Humpolci s prohlídkou muzea na téma Jak se žilo, tak se šilo

Historická část Humpolce Zichpil, kde se prolíná obyčejný život lidí, lidová kultura a střet tří náboženství, nabízí návštěvníkům výlet do minulosti. Skanzen se zaměřuje na prolínání třech různých náboženství na jednom místě. Každý, kdo zavítá do skanzenu, ocitne se v životě chudých lidí na přelomu 18. a 19. století.

11:30 – 13:00 oběd (pivnice Na Štokách – pivovar Bernard)

13:30 – 14:00 Nová Cerekev – Židovská synagoga + starý a nový židovský hřbitov

Jediná zachovalá synagoga svého druhu ve střední Evropě. Patří mezi nejzajímavější židovské stavby na Vysočině. Synagoga je postavená v novorománském stylu s orientálními prvky. Lze zde navštívit i stálou expozici Architektura synagog v českých zemích. Starý židovský hřbitov v Nové Cerekvi byl založen před rokem 1690 asi sto metrů od synagogy. Potom se hřbitov v roce 1866 rozšířil o novou část s novogotickou obřadní síní.

14:30 – 16:00 Žirovnice – Špýchar v zámeckém areálu

Od roku 2007 je zde vybudována za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu Města Žirovnice poutavá expozice venkovských tradic a řemesel. Nachází se zde také malá expozice části pivovarnické výroby.

16:00 ukončení exkurze a návrat do Jihlavy

Akce je realizována v rámci projektu ATCZ249 „Venkovské památky“ (Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu
přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru), podpořeného z programu Interreg V-A Rakousko –
Česká republika 2014 – 2020 a spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.