Press trip s novináři

Novináři a venkovské památkyVT logolink

 

Press trip, který se uskutečnil 20. září 2022, provedl novináře venkovskými památkami v okrese Žďár nad Sázavou.

Program press tripu:

9:00 setkání účastníků v Jihlavě, odjezd do Hamrů nad Sázavou

10:30 – 11:30 Šlakhamr (Brdíčkův mlýn) – technická památka Technického muzea v Brně

Unikátní technická památka v údolí Sázavy nabízí expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení posledních majitelů. Klíčovým prvkem expozice je plně funkční hamerské zařízení.

12:00 – 12:45 prohlídka Skelmistrovského domu na Milovech

Slavná milovská huť byla postavena v roce 1835 a formovala místní krajinu. Nejvýznamnější a jediná zděná budova těsně pod bývalou hutí patřila nájemci huti – skelmistru, ta prošla v minulých letech náročnou rekonstrukcí. V současné době zde majitel připravuje expozici milovského skla, kterou dokončil před pár týdny a vy budete první, kdo ji uvidí.

13:00 – 14:00 oběd Hotel Sněžné

14:15 -15:00 prohlídka toleranční modlitebny v Daňkovicích včetně mini muzea

Toleranční modlitebna v Daňkovicích je jednou z mála zachovalých památek toleranční doby. Modlitebna vybudovaná v roce 1818 nemá věž ani zvony a má zachovaný vchod z polí. Přesně podle pravidel Tolerančního patentu vydaného císařem Josefem II.

15:15 – 16:45 Dům přírody Žďárských vrchů a VPR Krátká

16:45 ukončení press tripu a návrat do Jihlavy

Novináři o nás napsali:

Akce je realizována v rámci projektu ATCZ249 „Venkovské památky“ (Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru), podpořeného z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 a spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.