Vysočina Tourism hostila odborníky na rozvoj cykloturistiky

IMG 20190220_094547_opV únoru se na Vysočině uskutečnily dva odborné semináře pro rozvoj cykloturistiky. Mezi účastníky byli zástupci informačních center, subjekty podnikající v cestovním ruchu a zástupci ubytovacích a stravovacích zařízeních.

Semináře se uskutečnily pod záštitou Nadace Partnerství, o.p.s., která mimo dalších aktivit zaštiťuje rozvoj cykloturistiky v ČR a monitoruje návštěvnost cykloturistů.

ICT LOGO CZ COLOR

Úvodního slova se ujal Tomáš Čihák, ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism, který poté předal slovo prvnímu prezentujícímu Danielu Mourkovi, členu Rady EuroVelo. Ten posluchače seznámil s cílovou skupinou cykloturistů v ČR a sousedních zemích. Představil dálkové a regionální cyklotrasy a jejich marketingovou strategii. Druhým řečníkem byl Luboš Kala, ředitel Partnerství, o.p.s., který účastníky seminářů seznámil s návštěvností vybraných stezek pro cyklisty a pěší turistiky za rok 2018. Dalším řečníkem byl Petr Kazda, manažer certifikačního systému Cyklisté vítáni, který podrobně popsal rozvoj cykloturistiky a služeb pro cyklisty. Jako příklad dobré praxe vystoupila Zdeňka Švaříčková, manažerka cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs.

V závěru přednášek vystoupil krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal, který posluchače seznámil s dotačním programem Fond Vysočiny zaměřený na cykloturistiku. Zájemci poté mohli konzlutovat konkrétní žádosti o dotace.

Semináře byly realizovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020 „Kultura a příroda na Zeleném pásu", číslo projektu: ATCZ74”.

Prezentace ke stažení