Návštěvnost Vysočiny za prvních šest měsíců roku je poloviční oproti loňsku

POLNICKA ZDENEK_MALEK_ROP_1Během prvních šesti měsíců roku 2020 navštívilo Vysočinu 121 858 hostů. To je méně než poloviční návštěvnost ve srovnání s prvním pololetím roku 2019, kdy se zde ubytovalo 259 915 hostů. Čísla jsou z Českého statistického úřadu, jenž eviduje návštěvnost jednotlivých krajů podle osob ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních.

Na nízké návštěvnosti se podepsala koronavirová pandemie a s ní spojená restriktivní opatření, která citelně zasáhla právě cestovní ruch. Ostatní kraje České republiky vykazují obdobné výsledky jako Vysočina.

„Kraj Vysočina na podporu domácího cestovního ruchu zavedl unikátní systém slev na ubytování, který se rozběhl po rozvolnění restriktivních opatření. Od 13. července nabízí turistům slevu 1.000 korun na ubytování na Vysočině, a to až do 31. října. Zájem turistů je značný. Kraj uvolnil celkem 10 milionů korun a do dnešního dne je vyčerpána polovina částky,“ uvedl Tomáš Čihák, ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jež chod slevového systému zajišťuje.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism