Počet návštěvníků Vysočiny se zvedl o čtyři tisíce

hiker-1607078 1920Vysočinu během dvanácti měsíců loňského roku navštívilo 606 444 hostů, kteří zde strávili v průměru 3,4 dne. Čísla vycházejí z aktuálních výsledků návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za rok 2019 dle Českého statistického úřadu.

Vysočina tak v roce 2019 zaznamenala opět nárůst návštěvnosti, i když meziročně jen o necelý procentní bod. Pro srovnání, v roce 2018 se na Vysočině ubytovalo 602 487 hostů. Ovšem průměrná doba pobytu hostů v kraji se nepatrně zkrátila, a to o čtyři desetiny procenta. Tento trend potvrzuje další analýza, tentokrát zbytkových dat operátorů. Podle ní na Vysočině převládají jednodenní návštěvníci.

„Jsme rádi za ten trvalý růst počtu návštěvníků v posledních deseti letech. Nicméně stále máme potenciál více pracovat s jednodenními návštěvníky. Připravujeme pro ně nabídky, které by je přiměly se na Vysočině zdržet delší dobu, a nebo se na ni alespoň vracet,“ říká Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism. Takovými typickými produkty cestovního ruchu jsou například turistická hra Klapka, filmová Vysočina poprvé, Pivovarská stezka nebo Vysočina sklářská, která letos provede návštěvníky sklářskými místy v kraji.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism