Školení Optimalizace pro vyhledávače

školení SEOCzech Tourismu udělal 13. 4. 2022 online školení pro zaměstnance Vysočina Tourism, na téma Optimalizace pro vyhledávače (SEO), což je soubor strategií a taktik ke zvýšení dohledatelnosti v online prostředí.

Celé online školení řídili lektoři Kristián Smith a Michal Schneider z CzechTourism seznámili zaměstnance Vysočina Tourism s problematikou SEO.

Hlavní body školení:

  1. Úvod do problematiky SEO
  2. Nejdůležitější faktory pro optimalizaci
  3. Kde získat základní klíčová slova pro váš web
  4. Základní techniky auditu a optimalizace
  5. Jak SEO vyhodnocovat a jaké metriky sledovat

pdfPrezentace ze školení

Video z workshopu