Propagační materiály

 • Nekategorizováno
  Počet článků:
  12
 • Slideshow
  Počet článků:
  3
 • Aktuality
  Počet článků:
  68
 • Vysočina Tourism
  Počet článků:
  1
  • Certifikace
   Počet článků:
   5
  • Statistiky
   Počet článků:
   12
  • Vzdělávání a školení
   Počet článků:
   23
  • Marketingová komunikace

   Vysočina Tourism si každoročně volí nosné komunikační marketingové téma, prostřednictvím kterého propaguje a popularizuje místa, památky a další atraktivity, které by návštěvníci Vysočiny rozhodně neměli minout.

   Hlavní komunikační témata aplikuje v tištěné inzerci, v rozhlasových spotech, v online komunikaci, nejrůznějších PR článcích, ale také v outdoorových kampaních a v prezentaci na veletrzích cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.

   V roce 2017 jsme objevovali barokní perly Vysočiny, v roce 2018 jsme odhalovali téměř zapomenuté stoleté příběhy Vysočiny a roce 2019 budeme společně odkrývat filmová místa naší čisté Vysočiny.

   Baroko na Vysočině 2017

   více informací

   Sto let příběhů Vysočiny 2018

   více informací

   Filmová Vysočina 2019

   více informací

   Počet článků:
   0
   • Téma roku
    Počet článků:
    0
    • Filmová Vysočina 2019

     logo-filmova-newVysočina je vyhledávanou atraktivní filmovou lokalitou nejen českými, ale i zahraničními filmovými producenty. Vždyť kdo by neznal legendární Postřižiny točené v Dalešicích na Třebíčsku v areálu místního pivovaru. Na Vysočině se natočilo hned několik známých pohádek. Na zámku v Telči panoval dobrý král Miroslav v pohádce Pyšná princezna, v Telči se narodila Růženka z pohádky Jak se budí princezny, hrad v Ledči nad Sázavou se stal útočištěm filmového štábu jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední doby Anděl Páně 2 a na hradu Lipnice nad Sázavou se točila pohádka Čert ví proč.

     Nejen tyto pohádky a jejich filmová místa bude Vysočina Tourism připomínat komunikační marketingovou kampaní v roce 2019. Vzniklo Logo Vysočina filmová, vychází tištěná brožura Vysočina ve filmu, která nejzajímavější filmová místa popisuje, vyvíjí se tematická část turistického portálu zaměřená na filmová místa a připravuje se komplexní tištěná, rozhlasová i online propagace v podobě tištěných článků, bannerů, PR článků i rozhlasových spotů. Chybět nebude ani tradiční outdoorová kampaň.

      

     Počet článků:
     1
   • Kampaně

    Vysočina Tourism využívá všechny dostupné nástroje propagace. Krásy čisté Vysočiny připomíná a k návštěvě regionu vybízí prostřednictvím online i tištěných PR článků, inzerátů, rozhlasových spotů, bannerů i kombinovaných reklam, nechybí ani outdoor a eventové aktivity. Jednotlivé výstupy najdete přehledně rozčleněné dle marketingového nástroje a jednotlivých let.

    Print

    více informací

    Rozhlas

    více informací

    Online

    více informací

    Outdoor

    více informací

    TV vysílání

    více informací

    Počet článků:
    0
    • Print - tištěné kampaně

     Podobně jako magazíny umožňují noviny předat obsáhlé, podrobné sdělení – protože čtenáři tráví čtením novin dlouhou dobu. To je rozdíl oproti rozhlasu nebo finančně nákladné televizi, kde je na kontakt s divákem zpravidla maximálně 30 vteřin. Deníky a magazíny nám nabízejí rychlý, široký a masový zásah širokých cílových skupin. Svým obsahem dokážou postihnout konkrétní oblasti nebo i všechny regiony. Umožňují předat podrobná sdělení a zacílit na konkrétní čtenáře – v našem případě například na milovníky cestování, cyklistiky nebo turistiky. Ve Vysočina Tourism využíváme velkou škálu formátů a možností, jak oslovit potenciální „zákazníky".

     Počet článků:
     0
    • Outdoorové kampaně

     Standardními médii outdooru jsou billboardy, bigboardy, city-light vitríny, rollingboardy, využít je možné veřejnou dopravu, ale i další média v ulicích nebo média na konkrétních místech, jako v hudebních klubech, restauracích nebo sportovních centrech. Vysočina Tourism se každoročně spojuje s partnery na úrovni měst, obcí i destinačních společností, aby připravil velkou celokrajskou kampaň ve velkých městech ČR, často v Praze.

     Počet článků:
     0
    • TV vysílání

     Jakkoli se dá televizní prostor považovat za mainstream v inzerci, bylo by špatné přeceňovat ho. Pravda, u televize můžeme v klidu říci, že bude tvořit páteř naší kampaně, ale i tak je potřeba vytvořit soubor podpůrných komuniké, využívajících i jiná média. Úspěch televize tkví především v její schopnosti atakovat současně dva smysly - zrak i sluch. V tomto ohledu má šanci upoutat pozornost víc než jakékoli jiné médium. A hovoříme-li o masmedialitě, nesmíme zapomenout na tzv. ligh-viewers, tedy ty cílové skupiny, které se vyznačují minimálním sledováním televizních programů (zejména lidé kolem 22 – 26 let a výše vzdělaní lidé). V případě, že se tato cílová skupina kryje s naší, je pro přenos lepší zvolit jiné mediální typy.

     Počet článků:
     0
     • TV vysílání 2019

      Podíl sledování televizních vysílání se v podstatě nemění, pouze se mění médium přenosu. Mezi internetové aktivity totiž s nemalým zastoupením právě spadá i sledování vysílání internetových televizních stanic.
      Bylo by tedy předčasné a navíc zcela nevhodné považovat televizi za médium, které má již svou kulminaci za sebou.
      V letošním roce proběhla propagace na televizních stanicích TV Prima.

      Počet článků:
      1
  • Propagační materiály
   Počet článků:
   0
   • Turistické brožury

    Jednou z činností Vysočina Tourism je vydávání propagačních materiálů. Projděte si historii naší ediční činnosti a vyberte si dle svého vkusu.

    Počet článků:
    39
   • Magazíny a turistické noviny

    Vysočina Tourism pravidelně připravuje přehled všeho zajímavého, co je na Vysočině k vidění, navštívení, prohlédnutí nebo k zažití. Dvakrát do roka vydává ve spolupráci s vydavatelstvím MAFRA, a. s. Magazín Léto a Zima na Vysočině, připravuje e-turistické noviny Vysočiny, opět v letní i v zimní verzi. Také spolupracujeme na turistických novinách destinační společnosti Koruna Vysočiny.

    Na rok 2019 ve spolupráci se společností mARK připravuje k vydání imageový magazín edice Look at it Vysočina.

    Počet článků:
    3
   • Mobilní aplikace

    Dovolenou na Vysočině Vám zpestří hned tři mobilní turistické aplikace.

    Počet článků:
    3
 • Média
  Počet článků:
  0
 • Projekty
  Počet článků:
  0
  • Památky žijí

   interreg-eu-pamatkyziji

    

   Název projektu: Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel/Verbesserung des Zutritts und der Bewerbung der Kulturerbe in Regionen Südböhmen-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel
   Zkratka projektu: Památky žijí/Denkmäler leben
   Číslo projektu: ATCZ31
   Lead partner: Jihočeská Silva Nortica www.silvanortica.com

   Partneři projektu:

   Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
   prioritní osa 2, specifický cíl 6. c

   Cíl projektu:

   1. Zlepšení ochrany, zachování a lepší přístup ke kulturnímu dědictví ve společném regionu.
   2. Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního dědictví.
   3. Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu.

   Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním
   Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

   Doba trvání:
   1. 10. 2016 - 31. 12. 2019
   Financování Vysočina Tourism, příspěvková organizace v rámci projektu Památky žijí

   Celkem:
   215 416 EUR, z toho:

   • 85 % příspěvek EFRR: 183 039 EUR
   • 5 % státní rozpočet ČR: 10 765,9 EUR
   • 10 % vlastní podíl: 21 535,1 EUR

   Kontaktní osoby:

   • Ing. Jana Caklová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
   • Bc. Michaela Králová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
   Počet článků:
   24
  • Kultura a příroda na Zeleném pásu

   interreg-eu-iron-logo

   Název projektu: Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole/Kultur- und Narturerbe der Grenzregion am Europäischen Grünen Band entlang des Eisernen Vorhangs am Rad erfahren
   Zkratka projektu: Kultura a příroda na Zeleném pásu/ Kultur und Natur am Grünen Band
   Číslo projektu: ATCZ74
   Lead partner: Weinviertel Tourismus GmbH www.weinviertel.at
   Partneři projektu:

   Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
   prioritní osa 2, specifický cíl 6. c

   Cílem projektu je propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.
   Realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

   Hlavní výstupy:

   • Storytelling - vyprávění příběhů
   • Zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v dotčeném území
   • Zlepšení veřejné turistické infrastruktury podél Zeleného pásu

   Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Waldviertel a Weinviertel v Dolním Rakousku.
   Financování Vysočina Tourism, příspěvková organizace v rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu:
   Celkem 105 153,6 EUR z toho:

   • 85 % příspěvek EFRR: 89 380,9 EUR
   • 5 % státní rozpočet ČR: 5 257,68 EUR
   • 10 % vlastní podíl: 10 515,36 EUR

   Kontaktní osoba:

   • Bc. Eva Nejezchlebová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
   Počet článků:
   5
  • Zhodnocení zelených prostor

   interreg-logo

    

   Název projektu: Zhodnocení zelených prostor/Inwertsetzung von Grünräumen
   Zkratka projektu: Do zahrad/GrünRaum
   Číslo projektu: ATCZ71
   Lead partner: Centrála Cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., www.ccrjm.cz

   Partneři projektu:

   Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
   Cílem projektu je zmapování a zatraktivnění „zelených prostor" pro využití v cestovním ruchu.
   Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

   Hlavní výstupy:

   • studie využití zelených prostor
   • marketingové výstupy: webové stránky www.dozahrad.cz, tiskoviny, prezentace atd.
   • přenos zkušeností mezi zapojenými aktéry projektu

   Území: Projekt je realizován na území regionů Jihomoravský kraj, v Dolním Rakousku (regiony Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nord) a Kraj Vysočina.

   Kontaktní osoba:

   • Bc. Eva Nejezchlebová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
   Počet článků:
   1
  • Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině

   mmr-logo

   Název projektu: Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
   Program: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu
   Realizace: 17. 1. 2017 – 31. 12. 2018
   Hlavním cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočina. Dále zvýšit povědomí o nabídce cestovního ruchu na Vysočině mezi domácími návštěvníky, zlepšit koordinaci a provázanost nabídky cestovního ruchu na území kraje, zefektivnit propagaci regionu a její provázanost na národní propagaci, zkvalitnit a rozšířit produktové nabídky.

   Hlavní výstupy:

   • Naplňování národních marketingových témat
    • Baroko na Vysočině (r. 2017)
    • Výročí 100 let od založení ČSR na Vysočině (r. 2018)
   • Rozvoj sociálních sítí
   • Pořízení studie k možnému zavedení turistické karty na Vysočině

   Území: Projekt je realizován na území Kraje Vysočina.
   Financování Vysočina Tourism, příspěvková organizace v rámci projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině:

   Celkem 1 620 000 Kč, z toho:

   • dotace ze státního rozpočtu: 810 000 Kč
   • vlastní zdroje: 810 000 Kč

   Kontaktní osoba:

   • Bc. Eva Nejezchlebová ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
   Počet článků:
   4
 • Informace pro partnery

  Doplnit úvodní text

  Počet článků:
  5
  • Organizace destinačního managementu

   Kraj Vysočina věnuje rozvoji cestovního ruchu velkou pozornost. V souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 (prioritní oblast B: Efektivní systém organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj destinačních managementů a efektivní partnerství subjektů cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů; opatření B1: Budování efektivního systému organizace a řízení cestovního ruchu) podporuje rozvoj systému řízení cestovního ruchu s cílem koordinovat aktivity v rámci celého území kraje, maximálně využít turistický potenciál kraje a efektivně využít finanční prostředky.

   Na Vysočině začaly v posledních letech fungovat dvě takzvané oblastní organizace destinačního managementu. Zatímco Krajem Vysočina zřízená organizace Vysočina Tourism, p. o. propaguje od roku 2008 turistickou nabídku celého kraje, a působí tak v roli krajské organizace destinačního managementu, na Žďársku a Třebíčsku byly založeny organizace s cílem podporovat vybrané části Vysočiny a jejich turistické atraktivity.

   korunavysociny-logoNa Žďársku působí od září 2015 organizace Koruna Vysočiny, která zaštiťuje nejen oblasti Vysočiny, jako je Bystřicko, Novoměstsko, Bítešsko, Velkomeziříčsko a Žďársko, ale zasahuje i na jihomoravské Nedvědicko a Tišnovsko. Cílem společnosti je efektivní spolupráce poskytovatelů služeb regionu tak, aby se hosté cítili dobře, dostali vše, co potřebují, a rádi se do oblasti (turistické destinace Koruna Vysočiny) vraceli. Koruna Vysočiny navíc spravuje webové stránky www.korunavysociny.cz, které představují turistické cíle, zvou na významné akce a události a turistům pomáhají s výběrem ubytování nebo vhodné restaurace. Určitě stojí za návštěvu.

   trebicsko-logoNa Třebíčsku funguje od poloviny července 2016 v rámci zájmového sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska destinační kancelář s názvem Třebíčsko – moravská Vysočina, která se podobně jako Koruna Vysočiny soustředí především na marketing rozvoje cestovního ruchu – v tomto případě na území turistické destinace Třebíčsko – moravská Vysočina. Jedná se o oblast Třebíčska, Náměšťska, Hrotovicka, Jaroměřicka, Moravskobudějovicka a Jemnicka. Organizace destinačního managementu připravuje a nabízí mimo jiné balíčky pro turisty, kteří do regionu přijedou a mají v plánu v něm strávit několik dní. Na ně čeká velká spousta tipů, jaké zajímavosti mohou navštívit a jak mohou na Třebíčsku prožít dovolenkové dny. Další informace o této organizaci najdete na www.trebicsko-moravskavysocina.cz.

   Počet článků:
   5
  • Turistická informační centra

   Na Vysočině působí na čtyři desítky turistických informačních center. Jejich přehled naleznete zde.

   Počet článků:
   16
  • Provozovatelé turistických atraktivit
   Počet článků:
   3
 • Přihlášky na veletrhy
  Počet článků:
  1
 • Aktuality z veletrhů
  Počet článků:
  19