Print - tištěné kampaně

Podobně jako magazíny umožňují noviny předat obsáhlé, podrobné sdělení – protože čtenáři tráví čtením novin dlouhou dobu. To je rozdíl oproti rozhlasu nebo finančně nákladné televizi, kde je na kontakt s divákem zpravidla maximálně 30 vteřin. Deníky a magazíny nám nabízejí rychlý, široký a masový zásah širokých cílových skupin. Svým obsahem dokážou postihnout konkrétní oblasti nebo i všechny regiony. Umožňují předat podrobná sdělení a zacílit na konkrétní čtenáře – v našem případě například na milovníky cestování, cyklistiky nebo turistiky. Ve Vysočina Tourism využíváme velkou škálu formátů a možností, jak oslovit potenciální „zákazníky".

Tištěné kampaně 2018

V roce 2018 jsme představovaly krásy čisté Vysočiny v tematických přílohách časopisu Respekt, slovenských novin SME, Hospodářských novin, časopisu Koktejl nebo Deníku. Využili jsme magazín Letiště Brno, časopis Golf a také několik dalších tematických magazínů a časopisů zaměřených na cestování, cestovní ruch, volný čas nebo také například na cyklistiku.
Téma Sto let příběhů Vysočiny jsme významně odráželi v kampani, která byla součástí projektu financovaného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech s názvem Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině. Inzeráty vyšly v Lidových novinách, magazínu Ona Dnes, Víkend nebo v odborném časopise COT – Celý o turismu.

Číst více...