Marketingová komunikace

Vysočina Tourism si každoročně volí nosné komunikační marketingové téma, prostřednictvím kterého propaguje a popularizuje místa, památky a další atraktivity, které by návštěvníci Vysočiny rozhodně neměli minout.

Hlavní komunikační témata aplikuje v tištěné inzerci, v rozhlasových spotech, v online komunikaci, nejrůznějších PR článcích, ale také v outdoorových kampaních a v prezentaci na veletrzích cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.

V roce 2017 jsme objevovali barokní perly Vysočiny, v roce 2018 jsme odhalovali téměř zapomenuté stoleté příběhy Vysočiny a roce 2019 budeme společně odkrývat filmová místa naší čisté Vysočiny.

Baroko na Vysočině 2017

více informací

Sto let příběhů Vysočiny 2018

více informací

Filmová Vysočina 2019

více informací