Setkání turistických informačních center

Vysočina Tourism uspořádala další setkání turistických informačních center, kterého se zúčastnili zástupci 35 informačních center. V úvodu je přivítala radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marie Kružíková.

 

Kromě novinek z organizace Vysočina Tourism, které představil ředitel organizace Tomáš Čihák, informovala pracovníky TIC Zuzana Vondráková o Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina. Dále měl slovo Lukáš Dědič, zástupce firmy Proces, která zpracovává Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025. Po obědové pauze následovaly informace o změnách turistického portálu, novinky z CzechTourismu, z příspěvkových organizací Kraje Vysočina, Zámku Světlá nad Sázavou, informace o nově vzniklé Destinační společnosti Koruna Vysočiny a také zprávy z Asociace Turistických informačních center. Na závěr proběhla diskuze.

Prezentace ke stažení

pdfStrategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji vysočina na období 2017-2025_Lukáš Dědič

pdfKampaň baroko - CzechTourism_Miroslav Klusák

pdfDestinační společnost Koruna Vysočina_Vladimír Vecheta

pdfNovinky Vysočina Tourism

pdfZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina_Zuzana Vondráková

pdfZámek Světlá nad Sázavou_1. část_Helena Degerme

pdfZámek Světlá nad Sázavou_2. část_Helena Degerme

pdfZámek Světlá nad Sázavou_3. část_Helena Degerme

pdfMuzeum Vysočiny Třebíč

pdfMuzeum Vysočiny Jihlava

pdfMuzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

pdfMuzeum Vysočiny Pelhřimov

pdfOblastní galerie Jihlava

pdfKrajská knihovna Vysočiny

pdfHorácké divadlo Jihlava

pdfPrezentace ze semináře pro odborníky cestovního ruchu