Organizace destinačního managementu

Kraj Vysočina věnuje rozvoji cestovního ruchu velkou pozornost. V souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 (prioritní oblast B: Efektivní systém organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj destinačních managementů a efektivní partnerství subjektů cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů; opatření B1: Budování efektivního systému organizace a řízení cestovního ruchu) podporuje rozvoj systému řízení cestovního ruchu s cílem koordinovat aktivity v rámci celého území kraje, maximálně využít turistický potenciál kraje a efektivně využít finanční prostředky.

Na Vysočině začaly v posledních letech fungovat dvě takzvané oblastní organizace destinačního managementu. Zatímco Krajem Vysočina zřízená organizace Vysočina Tourism, p. o. propaguje od roku 2008 turistickou nabídku celého kraje, a působí tak v roli krajské organizace destinačního managementu, na Žďársku a Třebíčsku byly založeny organizace s cílem podporovat vybrané části Vysočiny a jejich turistické atraktivity.

korunavysociny-logoNa Žďársku působí od září 2015 organizace Koruna Vysočiny, která v současné době zaštiťuje oblasti Vysočiny, jako je Bystřicko, Novoměstsko, Žďársko, ale zasahuje i na jihomoravské Nedvědicko. Cílem společnosti je efektivní spolupráce poskytovatelů služeb regionu tak, aby se hosté cítili dobře, dostali vše, co potřebují, a rádi se do oblasti (turistické destinace Koruna Vysočiny) vraceli. Koruna Vysočiny navíc spravuje webové stránky www.korunavysociny.cz, které představují turistické cíle, zvou na významné akce a události a turistům pomáhají s výběrem ubytování nebo vhodné restaurace. Určitě stojí za návštěvu.

trebicsko-logoNa Třebíčsku funguje od poloviny července 2016 v rámci zájmového sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska destinační kancelář s názvem Třebíčsko – moravská Vysočina, která se podobně jako Koruna Vysočiny soustředí především na marketing rozvoje cestovního ruchu – v tomto případě na území turistické destinace Třebíčsko – moravská Vysočina. Jedná se o oblast Třebíčska, Náměšťska, Hrotovicka, Jaroměřicka, Moravskobudějovicka a Jemnicka. Organizace destinačního managementu připravuje a nabízí mimo jiné balíčky pro turisty, kteří do regionu přijedou a mají v plánu v něm strávit několik dní. Na ně čeká velká spousta tipů, jaké zajímavosti mohou navštívit a jak mohou na Třebíčsku prožít dovolenkové dny. Další informace o této organizaci najdete na www.trebicsko-moravskavysocina.cz.

Pozvánka na setkání pracovníků TIC a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina, které se uskuteční 24. května 2018.

Číst více...

EDEN 2017: Soutěž o novou excelentní destinaci 2017

Agentura CzechTourism ve spolupráci s Evropskou Komisí vyhlašuje další ročník soutěže o novou excelentní destinaci. V rámci evropského projektu EDEN budou letos soutěžit destinace, které se zaměřují na kulturní turismus. Přihlašovat destinace je možné do 14. 7. 2017.

Číst více...

Pozvánka na diskusní seminář k činnosti Filmové kanceláře Kraje Vysočina

Přijměte pozvání na diskusní seminář týkající se Filmové kanceláře Kraje Vysočina, který se uskuteční 10. 5. 2017 od 9:30 hod. v Jihlavě v Hotelu Villa EDEN (více v pozvánce). Filmová kancelář Kraje Vysočina je od konce roku 2016 začleněna ve struktuře organizace Vysočina Tourism.

Číst více...

Pozvánka na vzdělávací seminář a diskuzní setkání týkající se destinačního managementu, konající se 3. 11. 2016

Vysočina Tourism, příspěvková organizace si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář a diskusní setkání týkající se destinačního managementu, které se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 9:00 hod. v Jihlavě v Dělnickém domě.

Číst více...