Podpora subjektů CR


Národní program podpory cestovního ruchu - Podprogram Cestování dostupné všem 2016 (6. 11. 2015)
CzechTourism podpoří akce, konané v roce 2016 (17. 09. 2015)
ROADSHOW AHR ČR pro Královéhradecký, Pardubický, Liberecký kraj a Vysočinu (10. 09. 2015)
Grantový program Lyžařské běžecké trasy 2015 (15.05.2015)
Grantový program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 (31.03.2015)
Grantový program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění REGIONÁLNÍ KULTURA 2015 (31.03.2015)
Katalog konferenčních a seminárních prostor (05.03.2015)
Aktivní program: Národní program rozvoje podpory cestovního ruchu 2010 - 2015, podprogram Cestování dostupné všem (10.12.2014)
Národní program podpory cestovního ruchu - rok 2014 - Podprogram Cestování dostupné všem (09.12.2013)
Lyžařské běžecké trasy 2013 - grantový program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina (15.05.2013)
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013 - grantový program na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina (03.04.2013)
Regionální kultura 2013 - grantový program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (03.04.2013)
MMR vyhlásilo 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2013 (10.12.2012)
Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu (30.08.2012)
Grantový program "Doprovodná infrastruktura CR 2012" (28.03.2012)
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch - vyhlášení výzvy (20.02.2012)
1. výzva roku 2012 k předkládání žádosti o dotace v rámci podprogramu Národního programu podpory cestovního ruchu (09.12.2011)
Seminář „Vysočinou v sedle" (07.11.2011)
Nabídka spolupráce pro provozovatele kempů a chatových osad na Vysočině 2011 (30.05.2011)
Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu - brožura produktové nabídky kraje Vysočina pro rok 2012 (24.05.2012)
Nabídka je platná do 15.7.2011.
Pomůcka při tvorbě turistického produktu (23.05.2011)
Semináře na téma produktová nabídka kraje Vysočina 2012 (22.04.2011)
Účast na semináři je zdarma.
Připravujeme seminář na téma produktové nabídky kraje Vysočina pro rok 2012 (19.04.2011)
Nabídka spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině (25.08.2010)

Termín nabídky spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině je prodloužen do 15. 5. 2011.

Výzva pro žadatele o dotaci k předkládání žádostí v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 2011 (1.04.2011)
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem. Nový podprogram je zaměřen na 2 oblasti podpory a příjemci dotací jsou podnikatelské subjekty.

Doba trvání výzvy: 28. 3. 2011 - 27. 5. 2011 (včetně). Zdroj: www.mmr.cz
Fond Vysočiny - výzva k předkládání projektů - Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 (28.03.2011)
Uzávěrka 26. 4. 2011.
Další informace na www.fondvysociny.cz
Nabídka spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině (05.01.2011)

Termín nabídky spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině je prodloužen do 31. 3. 2011.

Nabídka spolupráce pro hrady a zámky v regionu Vysočina (05.01.2011)
Nabídka spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině (25.08.2010)

Termín nabídky spolupráce pro provozovatele venkovských ubytovacích zařízení na Vysočině je prodloužen do 31. 3. 2011.

Nabídka spolupráce - brožura "Ubytování na Vysočině" (08.05.2010)
Termín sběru dat je prodloužen do 18.7.2010.
Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu - brožura produktové nabídky kraje Vysočina (08.05.2010)
Termín sběru dat je prodloužen do 18.7.2010.
Regionální operační program Jihovýchod - plán výzev na rok 2010 (26.01.2010)
Nabídka pro provozovatele ubytovacích zařízení na Vysočině (25.03.2009)
Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009" (17.03.2009)

 

Plán výzev ROP Jihovýchod pro rok 2009 (28.01.2009)
Fond Vysočiny: Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 (příjem žádostí do 27. října 2008)
Fond Vysočiny: Obnova památkově chráněných území (příjem žádostí do 31. října 2008)
Rozvoj kvality turistické nabídky na Vysočině (25.04.2008)
Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008"

Kraj Vysočina vypsal prostřednictvím Fondu Vysočiny grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008" se zaměřením na podporu budování a modernizace doprovodné infrastrutkury cestovního ruchu s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 5.000.000 Kč.  

Program je rozdělen na dva podprogramy. Podprogram A je zaměřen na výstavbu a modernizaci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro pobytově-rekreační turistiku v letní sezóně (3.000.000 Kč)  a podprogram B v zimní sezóně (2.000.000 Kč).

Žádosti jsou přijímány do 30.4.2008 osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina nebo poštou. Další informace o programech, jejich podmínkách a náležitostech naleznete na www.fondvysociny.czZpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz