Dokumenty


Výroční zpráva Vysočina Tourism za rok 2017 (23. 04. 2018)
Výroční zpráva Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 za rok 2017 (23. 02. 2018)
Turistický magazín Zima na Vysočině 2017/2018 (15. 11. 2017)
Výroční zpráva Vysočina Toursim za rok 2016 (20. 04. 2017)
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (09. 02. 2017)
Projekt Památky žijí (16. 1. 2017)
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (08. 02. 2016)
Vyšlo zimní vydání Turistických novin Kraje Vysočina (1. 11. 2015)
Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a míra jeho využití
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (03.02.2015)
Zřizovací listina Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (14.01.2014)
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvková organizace v oblasti poskytování informací dle zkona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 (20.02.2013)
Výroční zpráva o činnosti Vysočina Tourism, příspěvková organizace v oblasti poskytování informací dle zkona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011 (15.02.2012)
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 (28.02.2011)
Národní program podpory cestovního ruchu 2010 - 2013 (26.02.2010)
Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013 (01.07.2008)


Zpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz