TIC - Turistická informační centra


Prezentace ze setkání TIC 01. 02. 2017 (02.02.2017)
Pozvánka na setkání pracovníků turistických informačních center, které proběhne 1. 2. 2017 (24. 01. 2017)
Setkání turistických informačních center 12. 05. 2016 (16. 05. 2016)
Vyhodnocení soutěže turistických informačních center v Kraji Vysočina (12. 04. 2016)
Pozvánka na vzdělávací seminář Asociace turistických informačních center dne 6. 6. 2016 (31. 03. 2016)
Pracovní setkání: Jak dál rozvíjet cestovní ruch v Kraji Vysočina (11.12.2015)
Metodika turistických informačních center (17. 09.2015)
Pozvánka na setkání pracovníků turistických informačních center Kraje Vysočina 2015 (10.05.2015)
Pozvánka na vzdělávací seminář pro TIC na téma "Propagační materiál TIC & umění fotografování s digitálním přístrojem" (01.05.2015)
Pozvánka na vzdělávací seminář pro TIC na téma "Propagační materiál TIC & umění fotografování s digitálním přístrojem" (20.04.2015)
Ocenění turistických informačních center Kraje Vysočina (18.03.2015)
Pozvánka na setkání pracovníků turistických informačních center Kraje Vysočina (16.05.2014)
Pozvánka na seminář pro pracovníky turistických informačních center (02.04.2014)
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (13.11.2013)
Pozvánka na setkání turistických informačních center v Kraji Vysočina (20.05.2013)
Pozvánka na vzdělávací seminář pro turistická informační centra (15.01.2013)
Pozvánka na setkání turistických informačních center Kraje Vysočina (11.06.2012)
Pozvánka na seminář pro pracovníky turistických informačních center (12.10.2011)
Pozvánka na setkání turistických informačních center na Vysočině (08.06.2011)
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina platné pro rok 2011 (20.12.2010)
Písemnou žádost o podporu si mohou TIC podat nejpozději do 15.2.2011 na Krajský úřad kraje Vysočina (viz. materiál).
Vzdělávací seminář pro pracovníky TIC na téma "Turistické cíle ve správě Národního památkového úřadu" (25.11.2010)
Vzdělávací seminář pro pracovníky TIC na téma "Data a jejich vlastnictví" (25.11.2010)
Nové turistické informační centrum ukončilo svoji první sezónu (25.09.2010)

 

Pozvánka na setkání turistických informačníchn center na Vysočině (25.05.2010)
Soutěž o nejlepší informační centrum 2009 (18.10.2009)
Pozvánka na seminář Psychologie komunikace v praxi pro pracovníky TIC (30.09.2009)
Přehled seminářů vzdělávání pracovníků turistických informačních center v krajích ČR 2009 (30.09.2009)
Soutěž Informační centrum 2009 (15.09.2009)

Hlasujte na: http://www.denik.cz/infocentra/?kraj=10

 

Pozvánka na členské fórum ATIC ČR na zámku v Loučni (15.09.2009)
Ve dnech 15.-17. října 2009 se na zámku v Loučni uskuteční členské fórum A.T.I.C. ČR. Vlastní jednání proběhne ve čtvrtek 15.10. od 14:00 do 17:00 hodin. Všichni členové, čekatelé a pozvaní hosté jsou na jednání srdečně vítáni.
Roční kontrola TIC agenturou CzechTourism (09.09.2009)
Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu (05.06.2009)
Členské fórum Asociace turistických informačních center v Poličce – informace z jednání (21.-22.05.2009)
Rozdělení působnosti TIC na Vysočině (14.12.2008)
Podzimní setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina (03.11.2008)
Pozvánka na podzimní setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina (02.10.2008)
Schválení podpory TIC dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina (18.09.2008)
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačníh center v kraji Vysočina
Setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina - zápis z jednání (18.05.2008)
Zápis ze setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina, které proběhlo 13. května 2008 v Pelhřimově.
Setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina (14.05.2008)

V úterý 13. května 2008 proběhlo v Pelhřimově pracovní setkání turistických informačních center z kraje Vysočina. Jednání se zúčastnilo 22 zástupců z 12 turistických informačních center.

 

Pozvánka na setkání pracovníků turistických informačních center kraje Vysočina (25.04.2008)

Pozvánka na pracovní setkání pracovníků turistických informačních centrer kraje Vysočina ve dnech 13. - 14.5.2008, které se bude konat v Kulturním domě Máj v Pelhřimově.Zpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz