Tisková zpráva: Havlíčkův Brod si připomene 28. říjen před sto lety (24. 10. 2018)


Stoleté výročí republiky se bude v Havlíčkově Brodě slavit netradičním způsobem. Pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci se zástupci Vysočina Tourism se na základě dobových pramenů pokusí zrekonstruovat, jak probíhaly převratné dny kolem 28. října 1918 v tehdejším Německém Brodě. Přijďte si na den přesně - v neděli 28. října připomenout jedinečnou atmosféru a doprovodit bustu císaře na cestě k řece Sázavě.

„Ve 14.00 zahájí slavnosti na Havlíčkově náměstí dobová hudba, vystoupí pěvecký sbor Jasoň, z balkónu Nové radnice se vyhlásí samostatnost republiky a následovat bude obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství," prozradila Jana Caklová z Vysočina Tourism.
Nakonec se na trakaři odveze busta starého mocnáře k řece Sázavě, která měla svou vodou symbolicky překrýt symbol nadvlády habsburského rodu. Oslavy budou pokračovat besedou s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918 v sále Staré radnice a vyvrcholí lampiónovým průvodem, který podle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva.

Program

  • 14.00 Slavnostní zahájení
  • 14.00-14.15 Úvodní proslov
  • 14.15-14.45 Vystoupení pěveckého spolku Jasoň
  • 14.45 Vyhlášení samostatnosti republiky z balkónu Nové radnice
  • 14.45-15.15 Obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství
  • 15.15-15.40 Odvoz busty císaře k řece Sázavě - průvod z Horní ulice - podle dobových záznamů
  • 15.40-16.00 Překvapení s bustou císaře u kostela sv. Kateřiny
  • 17.00-18.30 Beseda v sále Staré radnice: Adivadlo: Hovory s TGM, beseda s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918
  • 19.00-19.40 Lampiónový průvod a slavnostní ukončení oslav za zpěvu hymny

 

Oslavy 28. října v Havlíčkově Brodě pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Vysočina Tourism za podpory projektu Památky žijí ATCZ31, který je součástí Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Další akce najdete na speciálním webu www.vysocina100let.cz.

 

 

 


Přílohy
files/Graficka upoutavka
files/Dobová fotografie
files/PlakátZpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz