Pozvánka na setkání pracovníků TIC v Kraji Vysočina (04. 05. 2018)


V rámci projektu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020  „Památky žijí", číslo projektu: ATCZ31 si pracovníci Vysočina Tourism dovolují pozvat na Setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina, které se uskuteční 24. 5. 2018, a to od 8:30 hod. v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Bližší informace o časovém harmonogramu a podrobný program naleznete v přiložené pozvánce pod textem.

 


Přílohy
files/Pozvánka na setkání pracovníků TIC v Kraji VysočinaZpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz