Vysočina hostila seminář CzechTourism o destinačním managementu (07. 11. 2017)


Do krajského sídla v Jihlavě se v pondělí 6. listopadu sjeli starostky a starostové měst a obcí Kraje Vysočina, zástupci organizací destinačního managementu, pracovníci měst, turistických informačních center, okresních hospodářských komor i provozovatelé turistických atraktivit. Společně absolvovali vzdělávací seminář s názvem Destinační management - naděje pro rozvoj Vašeho kraje/Vaší oblasti/Vašeho města, který organizovala agentura CzechTourism ve spolupráci s Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism pod záštitou náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jany Fischerové.

Cílem semináře bylo mimo jiné vysvětlit význam a přínos fungování destinačního managementu na krajské i oblastní úrovni, motivovat účastníky k zakládání organizací tohoto typu a ke vzájemné spolupráci. „V neposlední řadě zástupci CzechTourism představili vznikající systém kategorizace a následné certifikace organizací destinačního managementu, které by například měly tvořit produkty cestovního ruchu. Na setkání se probíraly i příklady dobré a špatné praxe," informoval ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák s tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR chce prostřednictvím CzechTourism nastavit čtyř úrovňový systém - organizace národní, krajské, oblastní a lokální, na který by mohl být v budoucnu navázán dotační program ministerstva.

„Cestovní ruch má velký potenciál a měli bychom na něj nahlížet jako na jednu z prioritních oblastí zájmu. Také proto má Kraj Vysočina v plánu aktivity organizací destinačního managementu na svém území finančně podporovat," uvedla náměstkyně Jana Fischerová.

V minulém roce podobný seminář zorganizovala sama Vysočina Tourism a v současnosti se ukazuje, jak je to stále aktuální téma. CzechTourism plánuje podobné semináře organizovat i v příštím roce.

Pod tímto textem je možné stáhnout prezentaci, která byla součástí programu semináře.

 

 

 


Přílohy
files/Vzdělávací seminář
files/Vzdělávací seminář
files/Vzdělávací seminář
files/Prezentace
files/CzechTourism_Kategorizace_DMO_1_11_2017
files/Implementacni_manual_DMO_komplet_1_11_2017Zpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz