Soutěž pro zřizovatele turistických informačních center (14. 03. 2017)


V březnu proběhlo vyhodnocení 3. ročníku soutěže pro zřizovatele turistických informačních center se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016.

Kraj Vysočina hodnotil prostřednictvím své příspěvkové organizace Vysočina Tourism spolupráci s TIC ve formě zadávání akcí na turistický portál Vysočiny (www.region-vysocina.cz/akce).
V rámci soutěže byla zohledněna velikost obce/městyse/města, ve kterém se TIC nachází, účast na vzdělávacích seminářích a setkání pro TIC organizovaná Vysočina Tourism, p.o.

Zřizovatelé TIC byly rozděleny do dvou kategorií podle počtu obyvatel v obci, kde TIC působí - do 5000 obyvatel (celkem 22 soutěžících) a nad 5000 obyvatel (24 soutěžících).

Vyhodnocení a předání ocenění se uskutečnilo dne 8. 3. 2017 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Na tuto akci, která byla zorganizována spolu s vyhlášením soutěže Zlatý erb 2017, byli pozváni zástupci oceněných měst a TIC, kteří si zde převzali ocenění. Ještě jednou děkujeme oceněným za osobní účast na vyhlášení výsledků soutěže.

Jsme si vědomi toho, že soutěž, při vší snaze, nemůže být úplně objektivní, neboť aktivita zaměstnanců TIC je odvislá od toho, kolik akcí se v daném místě koná. Zajímavá a podnětná pro nás byla diskuse se samotnými pracovníky TIC a zpětná vazba k soutěži na semináři konaném na krajském úřadě dne 1. 2. 2017. Po zvážení všech argumentů jsme se rozhodli, že soutěž pro zřizovatele TIC (za stávajících podmínek) nebudeme pro rok 2017 již vyhlašovat. Věříme, že ale i nadále bude spolupráce mezi TIC a organizací Vysočina Tourism pokračovat minimálně na stejné úrovni jako doposud. Kraj Vysočina bude hledat jiné cesty, jak oceňovat aktivitu zaměstnanců TIC v Kraji Vysočina.

Výsledky soutěže pro rok 2016:

Kategorie do 5 000 obyvatel
1. Přibyslav
2. Počátky
3. Kamenice nad Lipou

Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Polná
2. Třebíč
3. Chotěboř

Vítězům gratulujeme!


Přílohy
files/Polna
files/Trebic
files/Chotěboř
files/Pocatky
files/Foto1
files/foto 2Zpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz