Spolupráce na projektu Památky žijí (14. 03. 2017)


Vysočina Tourism nabízí spolupráci v projektu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika "Památky žijí" (číslo projektu: ATCZ31) pro hrady, zámky, města s hradbami a kláštery. V případě Vašeho zájmu o tento projekt Vás prosíme o vyplnění dotazníku a zaslání na e-mail: monika.hosova@vysocinatourism.cz. Jedná se o projekt česko-rakouské přeshraniční spolupráce, ve kterém chceme propagovat a zajistit lepší dostupnost k památkám v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, v příhraničí Horního a Dolního Rakouska. Jedná se o památky typu „hrady, zámky, kláštery, opevněná města", které chceme tematicky propojit do „kulturních cest" spojených novými příběhy, popisy a produkty.

Záměrem tohoto dotazníku je zjistit zájem co největšího počtu takových památek v uvedeném území. Bez potvrzení tohoto předběžného zájmu nemůžeme projekt dále rozvíjet. Chceme zajistit co největší rozsah a ohlas projektu mezi správci, majiteli a provozovateli památek. V následných krocích pak budeme po dobu 3 let komunikovat a nabízet propagační a komunikační opatření naplánovaná v projektu, která mají za cíl zvýšit návštěvnost objektu.

Partnery projektu jsou Národní památkový ústav, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Waldviertel Tourismus, tedy organizace, které se ochranou památek a rozvojem cestovního ruchu v uvedeném území přímo zabývají. To, jak doufám, zvýší Vaši důvěru v náš projekt a ochotu k vyplnění přiloženého krátkého dotazníku.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněný, podepsaný a naskenovaný dotazník zpět do 20. 3. 2017 na e-mail: monika.hosova@vysocinatourism.cz

 


Přílohy
files/Dotazník Památky žijíZpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz