Vysočina Tourism spolupracuje na projektu GrünRaum - zhodnocení zelených prostor (20. 02. 2017)


Cílem projektu „GrünRaum", který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ71) je využít velký potencionál přírodního a kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku pro rozvoj přeshraničního udržitelného cestovního ruchu.

 

Lead Partner: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

Partneři: Die Gärten Niederösterreichs, IMC Fachhochschule Krems

Strategičtí parneři: Vysočina Tourism, Niederösterreich Werbung

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Alokované prostředky EFRR: 423 579,41 €

 

Nejdůležitější výstupy:

■ společná přeshraniční síť v oblasti zelených prostor

■ společná nabídka přírodního a kulturního bohatství zelených prostor a její prezentace veřejnosti

V případě zájmu o spolupráci na projektu kontaktujte: Mgr. Moniku Hlávkovou hlavkova@ccrjm.cz

Více informací o projektu nebo zde: www.at-cz.eu/grunraum


Přílohy
files/Logo InterregZpět

© 2008 Vysočina Tourism, příspěvková organizace          created by www.mctech.cz